Hướng dẫn cài đặt và sử dụng khóa Kaadas S500

Kaadas-S500c

Hướng dẫn cài đặt khóa Kaadas S500. Nhìn chung với khóa thương hiệu Kaadas về cách cài đặt gần như giống nhau . Ban đầu người sử dụng cảm thấy lúng túng và thấy khó hiểu nhưng thực ra chúng ta chỉ cần kiên nhẫn 1 chút là thấy nó thật đơn giản.

– Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ : Ấn [*] – [*] – [mã số chủ ban đầu –
123456789] – [#] – [Nhập mã số chủ mới] – [#] – [Nhập lại mã số chủ mới] – [#].
Lưu ý : Độ dài của mã số phải từ 6-12 kí tự (không được liền nhau hoặc trùng nhau)
I. Cài đặt tính năng ( Dùng mã số chủ mới để cài đặt )
Chú ý: Cài đặt sẽ thành công khi kết thúc thao tác có thông báo “Add succeed”
1. Cài đặt mã số mở cửa:
Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] –
[Nhập lại mã số mới] – [#] – [*] – [*].
Lưu ý: Hướng dẫn cài đặt khóa Kaadas S500
– Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 04.
– Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.
2. Cài đặt mã số khách dùng 1 lần:
Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [1] – [Chọn số ID] – [#] – [mã số mới] – [#] –
[Nhập lại mã số mới] – [#] – [*] – [*].
Lưu ý:
– Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 05 đến 08.
– Mã số này sau khi dùng sẽ tự động biến mất.
3. Cài đặt vân tay:
Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [2] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt vân tay] 8 lần –
[*] – [*].
Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 99
4. Cài đặt thẻ từ:
Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [3] – [Chọn số ID] – [#] – [Đặt thẻ] – [*] – [*].
Lưu ý: – Số ID: cần nhập là chọn một trong các số từ 00 đến 99
5. Thay đổi mã số chủ:
Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [9] – [mã số chủ mới] – [#] – [Nhập lại mã số
chủ mới] – [#] – [**].
Lưu ý:
– Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,… để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa
– Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 chữ số.
6. Bật, tắt âm thanh khóa
6.1 Bật âm thanh khóa :
Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [Ấn 2] – [3] – [1] – [*] – [*].
6.2 Tắt âm thanh khóa :
Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [Ấn 2] – [3] – [2] – [*] – [*].
6.3. Đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh
Ấn [ **] – [mã số chủ] – [ #] – [ 2 ] – [4] – [2] – [2] – [**] II. Xóa tính năng
1. Xóa mã số mở cửa:
– Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] –
[#] – [*] – [*].
– Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [4] – [2] – [*] – [*].
2. Xóa vân tay:
– Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] –
[#] – [*] – [*].
– Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [5] – [2] – [*] – [*].
3. Xóa thẻ từ:
– Xóa theo ID: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [1] – [Chọn số ID cần xóa] –
[#] – [*] – [*].
– Xóa tất cả: Ấn [*] – [*] – [mã số chủ] – [#] – [1] – [6] – [2] – [*] – [*].
B. Sử dụng với Hướng dẫn cài đặt khóa Kaadas S500
I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và
ấn # để mở khóa.

II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: Đặt vân tay lên điểm quét, có thông báo mở khóa thành
công
III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc.
IV. Mở cửa từ bên trong: Mở chốt khóa bằng cách gạt tay cầm.
V. Khóa trái bên trong: Gạt phím sang màu đỏ
VI. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)
Mở nắp sau hộp pin, nhấn liên tiếp 2 lần nút RES (bằng tăm hoặc que nhỏ) đến khi nào có tiếng nói là
thành công.

https://adelhanoi.com/san-pham/khoa-van-tay-kaadas-s500/

https://kaadasvietnam.com.vn/san-pham/kaadas-s500/?gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmWzBNwtbVzQ1skk7Bz0HWhUYfTTZuLmFHIXj2vuErwaHEfuXaghV9hoCxAYQAvD_BwE

Gọi điện thoại
0989665883
Chat Zalo